Voor ouders

Voor ouders

Op deze pagina én via ISY vind je alle informatie die voor jou als ouder belangrijk is. Toch nog een vraag? Je bent altijd welkom om contact met ons op te nemen.

ISY Op De Schakel werken we met ISY. Wanneer je hierop inlogt, vind je alle informatie die relevant is voor jou en je zoon of dochter.
Verder lezen

Nieuwe leerling Welkom nieuwe ouders, wij heten jullie en jullie kinderen van harte welkom! We laten jullie graag onze school en ons onderwijs zien.
Verder lezen

Veilig naar school We willen dat alle kinderen zich veilig voelen bij ons op school. Daarom werken we met het programma Vreedzame School en investeren we in de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.
Verder lezen

Gezond naar school Kinderen die voldoende bewegen en gezond eten kunnen beter leren. Onze groepen hebben sowieso twee keer per week gymles en krijgen daarnaast tijd en ruimte om te bewegen op het schoolplein. We schrijven ouders niet voor wat ze wel of niet mee mogen geven als tussendoortje en lunch, maar we geven wel richtlijnen mee.
Verder lezen

Kinderopvang Onze school werkt nauw samen met kinderopvang ‘t Nest. Zij organiseren de voorschoolse opvang, de buitenschoolse opvang en de kinder- en peuterdagopvang.
Verder lezen

Privacy en AVG Het is belangrijk dat je erop kunt vertrouwen dat Dynamiek de privacy van jou en je kind goed beschermt. Dat houdt in dat wij alleen gegevens van je vragen die we echt nodig hebben en daarbij duidelijk aangeven wat we met die gegevens doen.
Verder lezen