Ons onderwijs

Ons onderwijs

Samen iets nieuws leren is het leukste wat er is! We maken geen fouten, maar we creëren kansen om iets nog eens te proberen. Iets nieuws leren betekent niet altijd dat je het gelijk begrijpt of kunt. Op De Schakel krijg je de tijd en de ruimte om uit te proberen en te oefenen. En dat hoef je niet alleen te doen. We investeren in samenwerken en van en met elkaar leren.

Thematisch werken

We richten ons onderwijs in rond thema’s die passen bij de belevingswereld van de leerlingen. Ieder jaar komen er vijf thema’s aan bod die schoolbreed worden ingezet. Dus zowel de kleuters als groep 7/8 gaan aan de slag met hetzelfde thema, uiteraard toegespitst op leeftijd en niveau. Na vier jaar worden er twintig nieuwe thema’s vastgesteld voor de volgende vier jaar.

Per thema vragen we de kinderen wat ze daarover willen leren. Vervolgens gaan we samen met ons team en teamleden van basisschool De Bottel in Lottum het thema uitwerken, leervragen onderbrengen in kennislessen en keuzes maken over wat er precies aan bod gaat komen. Iedere leerkracht verdiept zich in een bepaald onderdeel van het thema en gaat hier lessen over geven in de verschillende klassen.

Nadat de kinderen informatie hebben gekregen over het thema, gaan ze zelf een onderzoeksvraag opstellen én informatie zoeken om deze vraag te beantwoorden. Uiteindelijk presenteren ze hun bevindingen. We maken gebruik van de kennis en expertise van ouders en bekenden om een thema te bespreken. Alle vakken komen voorbij binnen die thema’s. 

Samen

Overal binnen De Schakel zie je samen terugkomen. We leren kinderen hoe belangrijk het is om van en met elkaar te leren en elkaar verder te helpen. Iedereen heeft eigen kwaliteiten en samen kun je meer dan alleen. Samenwerken kan best een uitdaging zijn. Soms begrijp je elkaar niet of ben je het simpelweg niet met elkaar eens. Maar dat is ook juist het waardevolle van samenwerken. Je leert je te verplaatsen in een ander, elkaars perspectief te bekijken en samen een middenweg te vinden.  

Ook binnen ons team is samen een kernwoord. We zijn er voor elkaar en we gaan samen voor het best mogelijke onderwijs. Iedereen binnen het team heeft eigen kwaliteiten en die benutten we volop door samen te werken. Losse schakels vormen samen een sterke ketting. Ook ouders mogen we hierbij niet vergeten. Samen met ouders, kinderen en leerkrachten dragen we zorg voor de ontwikkeling van de kinderen. 

Vreedzame school

De Schakel werkt met het programma Vreedzame School. De klassen en de school worden beschouwd als een leefgemeenschap waarin kinderen een eigen stem hebben en leren wat het betekent om een democratisch burger te zijn. We leren de kinderen open te staan voor een ander en voor de verschillen die er bestaan tussen mensen, culturen en denkbeelden. We vinden het belangrijk dat kinderen actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap en weten dat ze super waardevol zijn voor deze gemeenschap. 

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

 • Op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan;
 • Op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen;
 • Constructief conflicten op te lossen;
 • Verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap;
 • Open te staan voor verschillen tussen mensen.

Op De Schakel houden we ons aan de volgende grondwet:  

 1. Wij zorgen ervoor dat iedereen erbij hoort;
 2. Wij lossen samen conflicten op;
 3. Wij luisteren naar elkaar;
 4. Wij helpen elkaar;
 5. Wij zijn verantwoordelijk voor onze spullen en omgeving;
 6. Wij zorgen dat iedereen zich veilig voelt.

We hebben op school een gedragskaart waarop staat welk soort gedrag we onderscheiden op onze school en hoe we daarmee omgaan.

Kindgesprekken

Leren is zo veel meer dan informatie opnemen. Ook zelf nadenken over je leerdoelen is onderdeel van het leerproces op De Schakel. De leerkrachten voeren individuele gesprekken met alle kinderen over hun persoonlijke doelen. Zo geven we de kinderen handvatten om zelf:

 • Doelen te bepalen;
 • Te evalueren;
 • Doelen bij te stellen;
 • Een stappenplan te maken om het doel te behalen.

Naast kindgesprekken, werken we ook met driehoekgesprekken. Hierbij zijn ook de ouders aanwezig. Want naast de leerkrachten en de kinderen zelf, spelen ouders ook een belangrijke rol bij het behalen van persoonlijke doelen.