Informatie

Informatie

Hieronder vind je alle informatie over De Schakel, van de schoolgids tot belangrijke documenten en van onze agenda tot informatie over de medezeggenschapsraad (MR) en de ouderraad (OR).

De schoolgids In onze schoolgids vind je alle belangrijke informatie over onze school. Elk jaar wordt de schoolgids bijgewerkt en komt de actuele gids op de website.
Verder lezen

MR en OR Onze medezeggenschapsraad en ouderraad helpen ons het best mogelijke onderwijs te geven. De MR ondersteunt het bestuur bij keuzes rondom allerlei schoolzaken en de OR heeft een prachtig programma aan activiteiten bij ons op school.
Verder lezen

Ziekmelden en verlof Je zoon of dochter ziekmelden kan door dit telefonisch of mondeling door te geven voor 09:00 ’s ochtends. Klik op verder lezen voor verdere informatie over ziekmelden en het aanvragen van verlof.
Verder lezen

Klachtenregeling We vinden het belangrijk dat er gecommuniceerd wordt over wat goed gaat én wat minder goed gaat. Loop je ergens tegenaan? Loopt iets mis? Laat het ons weten, dan gaan we samen in gesprek. Over het officieel indienen van een klacht via Dynamiek vind je hieronder meer informatie.
Verder lezen