MR en OR

MR en OR

MR

De medezeggenschapsraad is een orgaan dat bemiddelt tussen het bestuur van school en de ouders en leerkrachten. De MR mag meedenken en advies geven over alle zaken die met school te maken hebben. Bij sommige besluiten vanuit het bestuur, is de directeur zelfs verplicht om eerst de MR om instemming of advies te vragen. De MR kan ook zelf het initiatief nemen om een onderwerp aan te dragen bij het bestuur. Zo verbeteren we samen de kwaliteit van ons onderwijs.

Je kunt de MR benaderen als je als ouder iets bespreekbaar wil maken, maar hiervoor kun je natuurlijk ook gewoon terecht bij de directeur en de leerkrachten. Je kunt alles wat er bij de MR besproken wordt volgen via ISY. Op dit moment bestaat de MR uit:

 • Marleen Moors (voorzitter)
 • Per Wijnands
 • Anke Tacken
 • Ankie Kleuskens

De MR heeft een eigen e-mailadres: mr@bsdeschakel.nu

 

OR

De ouderraad helpt ons bij het organiseren en begeleiden van allerlei activiteiten bij ons op school. De ouderraad bestaat uit een dagelijks bestuur en projectgroepen met vrijwilligers die helpen tijdens de activiteiten zelf. Wij zijn altijd op zoek naar handjes!

Op dit moment bestaat onze ouderraad uit:

 • Eva van de Wijdeven (voorzitter)
 • Ilse Willems (secretaris)
 • Annelieke Francken (penningmeester)
 • Anastasia Evertz
 • Franka Camps
 • Maaike Kruijt
 • Monika Mikula
 • Monique Cleven
 • Patrice Camatta-Gomes
 • Leonie Janssen-Kok