Ziekmelden en verlof

Ziekmelden en verlof

Ziekmelden

Het kan altijd voorkomen dat jouw kind zich een dagje niet zo lekker voelt en ziek is,  We vragen jou als ouder om in dit geval je kind in elk geval vóór 09:00 uur ‘s ochtends ziek te melden. Dit mag mondeling of telefonisch bij elk van onze leerkrachten. Wij vragen je om niet te mailen, omdat het vaak voorkomt dat mails niet tijdig gelezen worden.

Elke dag controleren onze juffen en meesters of iedereen om 08.30 uur op zijn plekje zit. Als een leerling om 08.30 uur nog niet aanwezig is, zal de leerkracht telefonisch contact opnemen met de ouders/verzorgers. Als geen geldige reden van afwezigheid wordt opgegeven, zal de leerkracht dit noteren als ongeoorloofd verlof, waarna we passende vervolgacties nemen.

Verlof

Soms komt het voor dat jullie binnen de vaste schooldagen extra verlofdagen willen opnemen. Om ervoor te zorgen dat niemand teleurgesteld wordt en dat het verlof op de juiste gronden gebaseerd is, hanteren we bij alle Dynamiekscholen dezelfde regels voor verlof. Jullie kunnen verlof aanvragen via onze verlofformulieren.

Buiten speciaal verlof, hebben alle kinderen jaarlijks recht op twee ‘snipperdagen’. Houd er rekening mee dat deze dagen minimaal drie weken van tevoren moeten worden aangevraagd en niet geoorloofd zijn in de week voor en twee weken na de zomervakantie.

De laatste jaren merken we dat er steeds meer verlof wordt aangevraagd en dat dit helaas niet altijd op de juiste gronden gebaseerd is. Houd er daarom rekening mee dat wij in samenwerking met de leerplichtambtenaar verlofaanvragen kritischer bekijken. Vooral de dagen voor en na de vakanties worden streng gecontroleerd. Ook zijn wij gerechtigd om eventueel een huisbezoek af te leggen als we vermoeden dat verlof niet gegrond is. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als een verlofaanvraag is afgekeurd en een leerling vervolgens op die precieze dag wordt ziekgemeld.