Missie en visie

Missie en visie

Samen ontwikkelen vanuit veiligheid en vertrouwen

Het is onze missie om al onze leerlingen het zelfvertrouwen, de vaardigheden en de kennis mee te geven om vol goede moed de toekomst tegemoet te gaan. We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf mag zijn en dat we zelfvertrouwen creëren door te werken vanuit de talenten van ieder kind. Doordat we alle kinderen zo goed kennen, kunnen we ook de leerstof aanbieden op het juiste niveau. Dit kan door wat extra ondersteuning, maar juist ook door verbreding en/of verdieping van de lesstof. 

Niet alleen de kinderen blijven zich ontwikkelen, ook het team wil vooruit blijven gaan. Dit betekent dat we onszelf en elkaar uit blijven dagen om zo goed mogelijk onderwijs te geven. De Schakel heeft een sterke basis die we niet uit het oog mogen verliezen en waarop we kunnen blijven bouwen. We werken met thema’s, omdat we geloven in de kracht van de belevingswereld van kinderen. We stimuleren de intrinsieke motivatie om te leren van en met elkaar.